Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku:

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona, nazwiska, adres zamieszkania,
  • informacje o osobach, które już przyjęły / odrzuciły spadek.